~~

Samarbetspartners

Vi ser till att våra elever får en kvalitetsgaranti. Den kunskap som eleverna besitter efter avslutad utbildning är mycket stor tack vare våra kunniga lärare samt sponsorer.

De drinkblandningar samt produktprovningar som vi har dagligen sponsras av bl. a. av.