~~

Priser

Vid anmälan betalas ingen anmälningsavgift men betalningen skall vara klar innan kursstart.

Priserna är inkl. moms

Bartender Bas 1 v- 7 900 kr
Bartender Speed 2 v
- 12 900 kr

Bartender utbildning 4v - 14 900 kr (värde 20 900 kr)
Barista Basic - 1 950 kr
Barista Advanced - 1 950 kr
Kurs i alkohollagen -1 dag 4 000 kr- privat 5 000 kr
Kurs i alkohollagen - 2 dagar 6 000 kr
Frågor alkohollagen - 1 125 kr