~~

Allmännavillkor

1. Du måste minst vara 18 år gammal. Fyller ni 18 under kursens gång är detta ok.

2. Anmälan är bindande. Vi hör av oss 1-2 dagar efter anmälan inkommit och skickar då bekräftelse samt faktura via mejl. Har ni inte hört något inom denna tid, kontakta skolan.

3. Avbokar man mindre än tre veckor före kursstart debiteras man på hela kursavgiften. Vid påbörjad utbildning återbetalas ingen kursavgift om man väljer att avbryta utbildningen. Vid akut sjukdom, (innan påbörjad kurs), styrkt av läkarintyg, finns det möjlighet att flytta fram utbildningen till ett senare tillfälle.
Dock tas det alltid ut en avboknings avgift på lägst 500 kr.
Regler vid kurs i severingstillstånd-
Här gäller särskilda bestämmelser. Betalningen skall vara skolan tillhanda innan kursstart. Eventuell avbokning måste ske senast sju dagar innan kursstart, man är då skyldig att betala en avboknings avgift på 500 kronor. Avbokar man senare debiteras man på halva kursbeloppet.
Är det mindre än 48 timmar kvar till kursstart debiteras man hela kursavgiften vid avbokning.

4. Vid avbokning av sjukdom innan kursstart styrkt av läkarintyg finns det möjlighet att flytta fram kursstarten.

5. IBS förbehåller sig rätten att byta kursort eller ställa in kursen. Under dessa omständigheter försöker vi erbjuda ett annat kursdatum, annars återbetalas 100% av redan inbetald kursavgift.

6. Betalningen skall vara skolan tillhanda ca 3 veckor innan kursstart. På serveringstillståndskurserna skall betalningen vara skolan tillhanda innan kursen börjar.
Det går att välja ett eller två delbetalningsalternativ. Det går även att dela upp betalningen räntefritt på 6 eller 12 månader med Svea Ekonomi.

7. IBS förbehåller sig rätten att bryta avtalet med eleven vid krigsförhandling, strejk, katastrof eller annat s.k. force majeure som vi inte har något inflytande över. Kursdeltagaren erhåller då ett presentkort att användas hos IBS Academy.

8. Deltagare är skyldiga att följa skolans regler. Om eleven inte uppför sig under kursens gång har skolan rätt att stänga av eleven fån utbildningen.

Hjalmar Brantingsgatan 23, 417 39 Göteborg

0707-77 15 20 alt. 0733-43 70 00

info@ibsacademy.com

 Måndag-fredag: 10:00-15:00