Kursstart

Kursstarter för samtliga utbildningar

酒保培训课程起始日期

2019年

6月17日
8月26日
11月18日

酒类饮料法规课程起始日期

哥特堡

第20周 5月14日(周二)
第22周 5月28日(周二)
第24周 6月11日(周二)
第26周 6月25日(周二)
第28周 7月9日(周二)
第30周 7月23日(周二)
第32周 8月6日(周二)
斯德哥尔摩
第19周 5月9日(周四)
第21周 5月23日(周四)
第23周 6月5日(周三)
第25周 6月20日(周四)
第27周 7月4日(周四)
第29周 7月18日(周四)
第31周 8月1日
第33周 8月15日

马尔默

第20周 5月16日(周四)
第24周 6月13日(周四)
第28周 tor 7月11日(周四)